သုေမာင္ + ခင္သီတာထြန္း (၁၉၈၆ ႐ုပ္႐ွင္)
အပုိင္း-၁

အပုိင္း-၂

အပုိင္း-၃

အပုိင္း-၄

အပုိင္း-၅

စစ္ကုိင္းေတာင္

ေ႐ွးေရစက္

နဂါးနီ

လကဆုန္

ဖုန္းေမာင့္သက္လယ္

လူခၽြန္လူေကာင္း

မာန႐ွင္

ခ်စ္မုိးေစြ

ပပဝင္း

လွမဥၨဴ

လက္ေတြ႕ သူေဌးဝါဒ

ကုိယ့္ရပ္ဌာေန

ဘရဏီ

ေတာင္ေတာ္ေ႐ႊပုပၸါး

ခ်စ္တယ္

မန္းေတာင္ရိပ္ခုိ (ၿမိဳ႕မအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ)

Advertisements